top of page

Arbetsglasögon

BEHÖVER DU SYNUNDERSÖKNING? 

Om du arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm har du rätt att via arbetsgivaren få dina ögon undersökta hos optiker. Om undersökningen visar att det finns behov av särskilda terminalglasögon ska arbetsgivaren bekosta dessa och de är då avdragsgilla. Om dina ordinarie glasögon fungerar även vid bildskärmen, eller skulle fungera med uppdaterad styrka, så har du inte rätt till terminalglasögon. Besvär som kan avhjälpas med terminalglasögon kan till exempel vara huvudvärk, ögonvärk, oskärpa på skärmen och röda eller grusiga ögon.

Andra yrken kräver ibland andra former av arbetsglasögon som till exempel skyddsglasögon.

 

Vi hjälper gärna till att teckna förmånliga avtal för arbetsglasögon med din arbetsgivare. 

bottom of page