top of page

Undersökningar

BEHÖVER DU SYNUNDERSÖKNING? 

Synundersökning

Vi har lång erfarenhet av synundersökningar för alla typer av synfel. Behövs vidare undersökning av ögonläkare eller ortopist skickar vi remiss till lämplig mottagning. Efter en utförlig undersökning av din synstatus kan vi rekommendera en glaslösning efter dina personliga behov. Till exempel progressiva glas, enkelslipade glas eller terminalglasögon. Vi kan även diskutera kontaktlinser som alternativ.
 

En synundersökning tar cirka 30 minuter och kostar 450 kronor.

Kontaktlinsundersökning

De flesta synfel går att korrigera med kontaktlinser. Oavsett om du vill bära dem på heltid eller ha dem som komplement till dina glasögon är det viktigt att ha rätt linssort och styrka.

Utöver en "vanlig" synundersökning ingår även kontroll av ögonens främre segment samt tillpassning av lämplig linssort. Vid behov ingår återbesök (inom 1 år) och provlinser.
 

En kontaktlinsundersökning tar cirka 45 minuter och kostar 600 kronor.

Nytillpassning av kontaktlinser

För dig som aldrig haft linser tidigare eller inte använt dem på många år. Vi börjar med en kontaktlinsundersökning och utökar med instruktioner och skötsel och hantering. Provlinser och vätska för provperioden ingår, samt återbesök. I början kan tätare uppföljning krävas.

Första besöket tar cirka 60 minuter och kostar 900 kronor.

Körkortskontroll

Vi utför en enklare undersökning med kontroll av synskärpa och synfält, och utfärdar synintyg till Transportstyrelsen, även elektronisk registrering. Legitimation krävs.

Undersökningen tar cirka 10-15 minuter och kostar 180 kronor, för högre behörighet 220:-.

bottom of page